Ледениче

Атракционен модул „Ледениче” представлява  макет на най-интересния пещерен организъм в Леденика –Светломразец.

Фигурата е във весел триизмерен детски формат, подобен на анимационните  характери и е пропорционална на размера на „тунела”. Цялата структура е осветена.