Шоу „Звук и светлина”

Шоуто „Звук и светлина” в пещера Леденика е уникалнои неповторимо.


Във вътрешността на цялата пещера се представя аудио и светлинна хореография. Светлинният спектакъл, съчетан със специално подбрана музика, е акцентиран в отделните зали. За всяка от съществуващите галерии той е различен.


В Концертна Зала се представя „Воден спектакъл” - пет-минутна мултимедиална прожекция върху воден екран. Иноваторското средство за комуникация е един ефектен и сценографичен елемент със силно въздействие. „

Графичното шоу” е модерна технология, която реализира графична анимация 2 и 3D, персонализирана и синхронизирана с музика, говор и аудио ефекти. Тази система позволява едно силно емоционално въздействие.

След „Водният спектакъл” в „Концертна Зала”, посетителите ще имат възможността да видят естествено образувалите се скални форми, наподобяващи фигури на „Великан”, „Сокол”, „Къщата на Баба Яга”, „Мастилница” и др., чрез графичното шоу възпроизведено от лазерните проектори.

В Езерото на желанията се представя „Фея Леденика”- три-минутна видео прожекция върху малък воден екран.

В Малката пропаст благодарение на модерните технологии се реализира обемно „бийм шоу”, с музика и звукови ефекти, наречено „Вулканът”.